Begeleiding lichamelijk chronische aandoeningen

12 april 2015

Diabetes Mellitus type 2

De praktijk ondersteunende hulpverlener begeleidt onze patiënten bij wie diabetes mellitus type 2 is vastgesteld. Door regelmatige controles kunnen complicaties van diabetes voorkomen worden. Daarnaast kijkt zij graag samen met u naar een eventuele aanpassing van de levensstijl, met oog voor uw huidige leven en rekening houdend met uw ziekte. – Diabetes uitleg – Ik heb Diabetes Mellitus
12 april 2015

COPD

COPD is een chronische longaandoening die vaak (dus niet altijd) veroorzaakt wordt door roken. Hoesten en benauwdheid bij inspanning zijn de voornaamste klachten. De praktijk ondersteunende hulpverlener geeft u adviezen en zo nodig medicatie, zodat u zo lang en min mogelijk klachten ervaart. – COPD uitleg – Ik heb COPD
12 april 2015

Hart en vaatziekten

Indien u een hart of vaatziekte heeft doorgemaakt, is het raadzaam met regelmaat risicofactoren op hart en vaatziekten te signaleren en te behandelen. Dit om de kans op herhaling of verergering van de hart of vaatziekte zo laag mogelijk te houden. Onze praktijk biedt u hiervoor specifieke afspraken op het spreekuur aan. Meer weten?