Hart en vaatziekten
12 april 2015
Bloed prikken
12 april 2015

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag doorgeven via de e-mail of tijdens de openingstijden van de praktijk aan de assistente.
Herhaalrecepten (opzet https://www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkdupuis/refill_prescription.html overnemen)