lindenburg

12 april 2015

Diabetes Mellitus type 2

De praktijk ondersteunende hulpverlener begeleidt onze patiënten bij wie diabetes mellitus type 2 is vastgesteld. Door regelmatige controles kunnen complicaties van diabetes voorkomen worden. Daarnaast kijkt zij graag samen met u naar een eventuele aanpassing van de levensstijl, met oog voor uw huidige leven en rekening houdend met uw ziekte. – Diabetes uitleg – Ik heb Diabetes Mellitus
12 april 2015

COPD

COPD is een chronische longaandoening die vaak (dus niet altijd) veroorzaakt wordt door roken. Hoesten en benauwdheid bij inspanning zijn de voornaamste klachten. De praktijk ondersteunende hulpverlener geeft u adviezen en zo nodig medicatie, zodat u zo lang en min mogelijk klachten ervaart. – COPD uitleg – Ik heb COPD
12 april 2015

Hart en vaatziekten

Indien u een hart of vaatziekte heeft doorgemaakt, is het raadzaam met regelmaat risicofactoren op hart en vaatziekten te signaleren en te behandelen. Dit om de kans op herhaling of verergering van de hart of vaatziekte zo laag mogelijk te houden. Onze praktijk biedt u hiervoor specifieke afspraken op het spreekuur aan. Meer weten?
12 april 2015

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag doorgeven via de e-mail of tijdens de openingstijden van de praktijk aan de assistente. Herhaalrecepten (opzet https://www.docvadis.nl/huisartsenpraktijkdupuis/refill_prescription.html overnemen)
12 april 2015

Bloed prikken

Elke ochtend (ma-vrij) tussen 8.00 en 9.00u kunt u in de praktijk bloed laten prikken door het laboratorium van het Reinier de Graaf Gasthuis. “Overige locaties” (link naar http://laboratorium.rdgg.nl/fileadmin/documents_SSDZ/documenten/Patientenfolders/LocGeg_Westland.pdf)
12 april 2015

Wrattenbehandeling met stikstof

Over het algemeen verdwijnen voetwratten vanzelf. Echter kleine of grote wratten kunnen vervelend zijn. Vraag dan uw huisarts of de wratten kunnen worden weggehaald met stikstof. Door de wrat enkele keren aan te stippen met stikstof, zal deze vaak na korte tijd verdwijnen. De assistente voert de behandeling uit.
12 april 2015

ECG

Om een goede inschatting te maken van uw kans op hart- en vaatziekten, kan uw huisarts u adviseren een ECG te laten maken. Zo’n ECG is een registratie van uw hartslag in rust: u ligt tijdens het onderzoek op de onderzoeksbank. Het ECG wordt door de assistenten uitgeoefend.
12 april 2015

Holter ECG

Bij sommige hartritmestoornissen is het ritme niet continue gestoord. Op de praktijk of in het ziekenhuis is het ECG in rust dan niet afwijkend. Dan is een holter registratie mogelijk om 24uur uw hartritme te laten controleren. U draagt dan een kastje 24 uuur met zich mee. Uw huisarts kunt u het onderzoek adviseren in bepaalde gevallen. De assistente zal dan het onderzoek uitvoeren.
12 april 2015

24-uurs bloeddrukmeting

Een bloeddrukmeting is een momentopname. Soms kan de huisarts besluiten dat het verstandig is uw bloeddruk gedurende een langere periode te monitoren. Dat kan met de een 24uurs bloeddrukmeter: u krijgt 24 uur per dag een klein apparaatje om dat regelmatig uw bloeddruk meet en registreert. Zo kan uw huisarts beter beoordelen of aanvullende behandelingen tegen hoge bloeddruk wenselijk zijn.
12 april 2015

Longfunctietesten via spirometrie

Indien u last heeft van kortademigheid, een piepende ademhaling of een hoest of verkoudheid die niet overgaat, kan de huisarts besluiten dit verder te onderzoeken. Zo nodig kan hij een longfunctietest (een ‘spirometrie’) afnemen. Deze geeft aan of er sprake is van astma, COPD of dat er mogelijk aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak. De praktijk ondersteunend hulpverlener voert het onderzoek uit.
26 januari 2018

e-Health

De POH-GGZ heeft vanaf heden de mogelijkheid om patiënten met psychische klachten online een behandeling op maat te bieden: e-Health van Therapieland. E-Health kan gezien worden als een verlengstuk van de behandeling bij de POH-GGZ. In de online module krijgt u via filmpjes en opdrachten uitleg over uw klacht, het ontstaan en in stand houden van de klacht en uitleg hoe deze behandeld kan worden. Op deze manier kunt u via toegankelijke en interessante modules op uw eigen tempo thuis verder aan de slag met uw hulpvraag. Door gesprekken met de POH-GGZ en e-Health te combineren, krijgt u dus zowel binnen als buiten de spreekkamer ondersteuning. Er is een breed scala aan e-Healthmodules ontwikkeld met bewezen effectieve behandelmethoden voor veel voorkomende psychische klachten. Enkele voorbeelden van modules zijn: Burn-out, Piekeren, Slaapproblemen, Somberheid en Mindfulness. Aan de behandelingen bij de POH-GGZ en de e-Healthmodules zijn geen kosten verbonden.
9 maart 2020

Coronavirus- tot nader order GEEN INLOOPSPREEKUUR

Vanwege preventieve maatregelen tegen het coronavirus zal er per 16 maart tot nader order GEEN INLOOPSPREEKUUR meer zijn. Alle afspraken dienen uitsluitend telefonisch te worden aangevraagd. Op www.thuisarts.nl vindt u veel informatie over het virus. Bij voorbaat dank voor uw begrip. NB  Zodra het open spreekuur wordt hersteld, zullen we  dat hier op de website mededelen. 
16 maart 2020

Belangrijke praktijkinformatie “Coronavirus”

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, volgt u dan de aanwijzingen op van de overheid. www.RIVM.nl en www.thuisarts.nl.   Om u en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus nemen we de volgende maatregelen: 1. Niemand mag de praktijk betreden zonder telefonisch overleg vooraf. Ook geen vragen aan de balie. 2. Tot nader order is het inloopspreekuur opgeschort 3. We streven ernaar uw zorgvraag zoveel mogelijk telefonisch af te handelen. Eventueel kunt u op verzoek beeldvorming mailen om het consult te vergemakkelijken. We proberen u op deze website zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Dank voor uw begrip.
12 mei 2020

Update met betrekking tot de praktijkuitvoering in de Coronatijd

Uitgangspunt van de praktijk blijft dat we besmetting met het coronavirus tegen te gaan om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen.We volgen hierbij het beleid van de overheid c.q. RIVM. Dat betekent dat we moeten streven uw zorgvragen  zoveel mogelijk telefonisch of via de mail te beantwoorden.     Praktisch ziet het er als volgt uit:   1. U kunt uw zorgvraag elke werkdag tussen 8.00-10.00u aan ons voorleggen telefonisch dan wel per mail. We streven ernaar diezelfde dag uw vraag af te handelen. Uiteraard voor spoed zijn wij de hele dag bereikbaar. 2. Voorlopig is er nog GEEN inloopspreekuur. 3. Gelieve balie contact vermijden. Recepten kunt u telefonisch of per mail aanvragen. 4. Mocht er een consult plaatsvinden: a Komt u dan zoveel mogelijk alleen  b Als u onverhoopt moet niezen, hoesten: gebruik een papieren zakdoek en doet u het in de elleboogsplooi. c Graag uw handen wassen voor en na een bezoek aan de praktijk. d Houd u ook in de praktijk zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
8 april 2021

e-Health

De POH-GGZ heeft vanaf heden de mogelijkheid om patiënten met psychische klachten online een behandeling op maat te bieden: e-Health van Therapieland. E-Health kan gezien worden als een verlengstuk van de behandeling bij de POH-GGZ. In de online module krijgt u via filmpjes en opdrachten uitleg over uw klacht, het ontstaan en in stand houden van de klacht en uitleg hoe deze behandeld kan worden. Op deze manier kunt u via toegankelijke en interessante modules op uw eigen tempo thuis verder aan de slag met uw hulpvraag. Door gesprekken met de POH-GGZ en e-Health te combineren, krijgt u dus zowel binnen als buiten de spreekkamer ondersteuning. Klik op de illustratie voor meer informatie.