Algemene medische hulpverlening

12 april 2015

Wrattenbehandeling met stikstof

Over het algemeen verdwijnen voetwratten vanzelf. Echter kleine of grote wratten kunnen vervelend zijn. Vraag dan uw huisarts of de wratten kunnen worden weggehaald met stikstof. Door de wrat enkele keren aan te stippen met stikstof, zal deze vaak na korte tijd verdwijnen. De assistente voert de behandeling uit.
12 april 2015

ECG

Om een goede inschatting te maken van uw kans op hart- en vaatziekten, kan uw huisarts u adviseren een ECG te laten maken. Zo’n ECG is een registratie van uw hartslag in rust: u ligt tijdens het onderzoek op de onderzoeksbank. Het ECG wordt door de assistenten uitgeoefend.
12 april 2015

Holter ECG

Bij sommige hartritmestoornissen is het ritme niet continue gestoord. Op de praktijk of in het ziekenhuis is het ECG in rust dan niet afwijkend. Dan is een holter registratie mogelijk om 24uur uw hartritme te laten controleren. U draagt dan een kastje 24 uuur met zich mee. Uw huisarts kunt u het onderzoek adviseren in bepaalde gevallen. De assistente zal dan het onderzoek uitvoeren.
12 april 2015

24-uurs bloeddrukmeting

Een bloeddrukmeting is een momentopname. Soms kan de huisarts besluiten dat het verstandig is uw bloeddruk gedurende een langere periode te monitoren. Dat kan met de een 24uurs bloeddrukmeter: u krijgt 24 uur per dag een klein apparaatje om dat regelmatig uw bloeddruk meet en registreert. Zo kan uw huisarts beter beoordelen of aanvullende behandelingen tegen hoge bloeddruk wenselijk zijn.
12 april 2015

Longfunctietesten via spirometrie

Indien u last heeft van kortademigheid, een piepende ademhaling of een hoest of verkoudheid die niet overgaat, kan de huisarts besluiten dit verder te onderzoeken. Zo nodig kan hij een longfunctietest (een ‘spirometrie’) afnemen. Deze geeft aan of er sprake is van astma, COPD of dat er mogelijk aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak. De praktijk ondersteunend hulpverlener voert het onderzoek uit.
28 november 2023

Reisadviezen en vaccinaties

Voor reisadviezen en vaccinaties, neemt u contact op met de GGD. Indien verzekerd bij VGZ/ Zilveren Kruis dan is er vergoede zorg mogelijk bij vaccinatiepunt.nl