24-uurs bloeddrukmeting
12 april 2015
Plaatsing/ verwijdering spiraaltje
12 april 2015
24-uurs bloeddrukmeting
12 april 2015
Plaatsing/ verwijdering spiraaltje
12 april 2015

Indien u last heeft van kortademigheid, een piepende ademhaling of een hoest of verkoudheid die niet overgaat, kan de huisarts besluiten dit verder te onderzoeken. Zo nodig kan hij een longfunctietest (een ‘spirometrie’) afnemen. Deze geeft aan of er sprake is van astma, COPD of dat er mogelijk aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak. De praktijk ondersteunend hulpverlener voert het onderzoek uit.