Holter ECG
12 april 2015
Longfunctietesten via spirometrie
12 april 2015
Holter ECG
12 april 2015
Longfunctietesten via spirometrie
12 april 2015

Een bloeddrukmeting is een momentopname. Soms kan de huisarts besluiten dat het verstandig is uw bloeddruk gedurende een langere periode te monitoren. Dat kan met de een 24uurs bloeddrukmeter: u krijgt 24 uur per dag een klein apparaatje om dat regelmatig uw bloeddruk meet en registreert. Zo kan uw huisarts beter beoordelen of aanvullende behandelingen tegen hoge bloeddruk wenselijk zijn.